Συμβουλές

Στην εποχή του “sharing economy”, πολλά αγαθά μεταβάλλουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε κάτι που μοιράζεται. Σπίτια, κινητά τηλέφωνα, καταλύματα και κάθε λογής αντικείμενα αποκτούν την έννοια της “ενοικίασης” εναντι της ιδιοκτησίας, κυρίως λόγω της έλλειψης αρχικών πόρων. Κατά πόσο το αυτοκίνητο είναι κάτι που μπορεί να μοιραστεί και να ενοικιαστεί μακροπρόθεσμα; Και τελικά πως λειτουργεί το leasing, τι ακριβώς είναι και πότε συμφέρει το leasing και πότε ή αγορά αυτοκινήτου;

Ορισμός Leasing

Αρχικά, για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, θα πρέπει να δώσουμε έναν ορισμό στο leasing για ιδιώτες. Ως leasing εννοείται η χρησιμοποίηση ενός αυτοκινήτου για ένα ορισμένο διάστημα, καταβάλλοντας ένα (σταθερό) μηνιαίο μίσθωμα. Η διαδικασία έχει ως εξής: Επιλέγεις το αυτοκίνητο που σε ενδιαφέρει, καταβάλεις μία προκαταβολή και με βάση το συμβόλαιο που υπογράφεις χρησιμοποιείς το αυτοκίνητο για το προσυμφωνημένο διάστημα έναντι του αντίστοιχου μηνιαίου μισθώματος.

Επειδή το leasing αφορά στην ουσία μία μορφή ενοικίασης αυτοκινήτου, δεν έχεις τα αντίστοιχα προνόμια της ιδιοκτησίας. Δηλαδή, το αυτοκίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένα χιλιόμετρα κάθε μήνα, να το οδηγάει μόνο αυτός που έχει δηλωθεί εξαρχής στο μισθωτήριο και δε μπορείς να κάνεις καμία μετατροπή πάνω σε αυτό, αφού δεν είσαι εσύ ο ιδιοκτήτης αλλά η εκάστοτε εταιρεία. Το αυτοκίνητο, επομένως, δε μεταβιβάζεται στον εκάστοτε οδηγό αλλά παραμένει στο όνομα της εταιρείας.

Παροχές Leasing

Πολλές εταιρείες leasing, εκμεταλλευόμενες ακριβώς αυτό το καθεστώς της ενοικίασης, προσφέρουν στον οδηγό διάφορα “προνόμια”. Τα πιο συνηθισμένα περιλαμβάνουν: αλλαγή ελαστικών σε προκαθορισμένα χιλιόμετρα, Τέλη Κυκλοφορίας, ασφάλεια και service σε συγκεκριμένα συνεργεία.

Ουσιαστικά, πρόκειται για παροχές που συμπεριλαμβάνονται στο μηνιαίο μίσθωμα και θα καταβάλλονταν ούτως ή άλλως από τον ιδιοκτήτη. Για παράδειγμα, τα Τέλη Κυκλοφορίας πληρώνονται από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη όπως ο Φόρος Ακινήτων πληρώνεται από τον ιδιοκτήτη του σπιτιου. Έτσι, στην περίπτωση που κάποιος νοικιάζει ένα ακίνητο δεν πληρώνει τους φόρους που αναλογούν στον ιδιοκτήτη, αλλά στην ουσία επιβαρύνεται με αυτό αφού όλα συμπεριλαμβάνονται στο μηνιαίο μίσθωμα.

Η μίσθωση Leasing περιλαμβάνει:

 • Ασφάλεια αυτοκινήτου
 • Κάλυψη προκαθορισμένων service
 • Αλλαγή ελαστικών
 • Τέλη Κυκλοφορίας

Η μίσθωση Leasing ΔΕΝ περιλαμβάνει:

 • Δυνατότητα αποδέσμευσης από το συμβόλαιο μίσθωσης
 • Απεριόριστα χιλιόμετρα (αν υπερβεί κάποιος το συμφωνηθέν ετήσιο όριο χιλιομέτρων θα υπάρξει χρέωση)
 • Επισκευές/service που δεν σχετίζονται με την εγγύηση ή την προκαθορισμένη συντήρηση
 • Κόστη αναβάθμισης (πχ. φιμέ τζάμια)

* οι παροχές αλλάζουν κι ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανά εταιρεία leasing.

Leasing σε Νομικά Πρόσωπα

Όταν εισήλθε στην οικονομική ζωή της χώρας μας το Leasing το 1986 με τον νόμο 1665/86, ξεκίνησε αποκλειστικά ως μία παροχή προσφερόμενη σε επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα. Άλλωστε, το leasing εκτός από αυτοκίνητα, μπορεί να αφορά ΜΜΜ, λεωφορεία, αλλά και εξοπλισμό όπως εργοστάσια και μηχανήματα παραγωγής.

Ως ένα κατεξοχήν επαγγελματικό εργαλείο, το leasing μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ελεύθερους επαγγελματίες που χρειάζονται ένα επαγγελματικό αυτοκίνητο. Σε αυτή την περίπτωση, το Leasing μπορεί να πραγματοποιηθεί από ένα νομικό πρόσωπο, όπως είναι μία ατομική επιχείρηση, μία εταιρεία, ή ένας ελεύθερος επαγγελματίας.

1.Περιπτώσεις χρήσης

 • Εάν χρησιμοποιείται από συγγενικό πρόσωπο και όχι από τον ίδιο τον επιχειρηματία/ιδιοκτήτη δεν αναγνωρίζεται σαν έξοδο (κάτι τέτοιο μπορεί να εξακριβωθεί από ασφάλεια, τροχαία κτλ.)
 • Εάν χρησιμοποιείται από τον ίδιο τον επαγγελματία (σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία/ατομικής επιχείρησης) δεν έχει πρόσθετο φόρο εισοδήματος
 • Εάν παρέχεται σε εργαζόμενο στην επιχείρηση (παροχή σε είδος) καταλογίζεται πρόσθετος φόρος εισοδήματος στο όνομα του εργαζομένου

Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, το leasing πρέπει να αφορά αποκλειστικά επαγγελματικό αυτοκίνητο. Που σημαίνει αυτοκίνητο που είναι δηλωμένο στην άδειά του ως επαγγελματικό, κάτι που περιλαμβάνει συγκεκριμένους τύπους μοντέλων και είδη αυτοκινήτου. Έτσι, στην περίπτωση αυτή:

Αν δηλωθεί ως πάγιο έξοδο

 • στο τέλος της μίσθωσης το όχημα μπορεί να εξαγοραστεί
 • αναγνωρίζεται μόνο ο τόκος του μισθώματος ως έξοδο αλλά όχι το μίσθωμα

Αν δηλωθεί ως τιμολόγιο εξόδων

 • αναγνωρίζεται όλο το μίσθωμα και ο τόκος σαν έξοδο
 • δεν μπορεί να εξαγοραστεί το όχημα στο τέλος του μισθώματος

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις ο Φ.Π.Α. του μισθώματος δεν εκπίπτει στις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.

Αντιθέτως αναγνωρίζεται σαν εταιρικό έξοδο με αποτέλεσμα να συμβάλει μεν στην μείωση της φορολογίας αλλά πολύ λιγότερο από όσο συμβάλει στην γενικότερη μείωση των εξόδων μιας επιχείρησης ο Φ.Π.Α. μιας οποιαδήποτε άλλης αγοράς (καθώς η επιχείρηση το παίρνει πίσω εξ’ολοκλήρου).

Leasing ή Αγορά;

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα αγοράς:

Πλήρης έννοια της ιδιοκτησίας
Απεριόριστη χρήση του οχήματος ανεξαρτήτως οδηγού
Άμεση παραλαβή
Καμία δέσμευση
Πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο
Χρειάζεται το ποσό εξ’ ολοκλήρου (εκτός και εάν επιλεγεί αγορά με χρηματοδότηση)
Το αυτοκίνητο είναι δικό σου οπότε επιβαρύνεσαι και τα έξοδα (Service, Τέλη, ελαστικά κτλ.)

Η αγορά ενός αυτοκινήτου περιλαμβάνει την πλήρη έννοια της ιδιοκτησίας, καθώς το αυτοκίνητο γίνεται αυτόματα δικό σου. Στην περίπτωση ενός μεταχειρισμένου, είναι άμεσα διαθέσιμο ενώ αποτελεί κι ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο το οποίο μπορείς να πουλήσεις οποιαδήποτε στιγμή θέλεις.

Φυσικά, η αγορά ενός αυτοκινήτου μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε προεξοφλώντας κατευθείαν όλο το ποσό, είτε με τη μορφή χρηματοδότησης. Σε αυτή την περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει την προκαταβολή που θέλει (εάν θέλει) και να συμφωνήσει σε ένα μηνιαίο ποσό, και με τη δυνατότητα να προεξοφλήσει άτοκα οποιαδήποτε στιγμή όλο το υπολοιπόμενο ποσό.

[Διάβασε αναλυτικά: Πως Να Πάρεις Δάνειο Αυτοκινήτου Βήμα-Βήμα]

Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι θέλεις να μισθώσεις ένα Citroen C3, το οποίο έχει κόστος αγοράς 12.500 ευρώ (με προκαταβολή και εξόφληση σε 48 μήνες). Η προκαταβολή που θα δώσεις για το C3 είναι 2.600 ευρώ και η μηνιαία δόση 263 ευρώ για 48 μήνες.

α) Αν επιλέξεις Leasing με προκαταβολή 2.500 ευρώ, τότε το μηνιαίο μίσθωμα διαμορφώνεται στα 192 ευρώ για 48 μήνες και έως 20.000 χλμ/χρόνο (συμπεριλαμβάνονται ασφάλιση, συντήρηση, όχημα αντικατάστασης, οδική βοήθεια, τέλη κυκλοφορίας και ελαστικά).

β) Αν επιλέξεις αγορά με προκαταβολή 2.500 ευρώ, τότε το μηνιαίο μίσθωμα διαμορφώνεται στα 263 ευρώ για 48 μήνες, χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων. Στο κόστος αυτό δε συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα του αυτοκινήτου.

Συμπέρασμα

Μετά το πέρας της 4ετίας, στην πρώτη περίπτωση (leasing) θα έχεις ξοδέψει 11.809€, στα οποία δεν υπολογίζονται το ποσό που θα χρειαστεί να καταβάλλεις σε περίπτωση που αποφασίσεις να το αγοράσεις. Αναλόγως το συμβόλαιο δίνεται η δυνατότητα να αγοράσεις το αυτοκίνητο μόλις ολοκληρωθεί το leasing, καταβάλλοντας ένα επιπλέον ποσό.

Στη δεύτερη περίπτωση (αγορά), μετά το πέρασμα της 4ετίας θα έχεις στα χέρια σου ένα δικό σου αυτοκίνητο. Υπολογίζοντας τη μεταπωλητική αξία στα 9.000 ευρώ (ένα C3 του 2017 πωλείται κατά μ.ο. στα 9.804€ σήμερα), εάν αποφασίσεις να το πουλήσεις στα 4 χρόνια θα έχεις ξοδέψει συνολικά 9.920€ (συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων σε βάθος 4ετίας).

Ουσιαστικά, σε βάθος χρόνου, με την αγορά κερδίζεις σε σχέση με το leasing 1.889€ με χρηματοδότηση, κέρδος που μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 4.613€ εάν εξοφλήσεις εξαρχής όλο το ποσό.

[Δες αναλυτικά τον πίνακα με τα ποσά και όλα τα έξοδα της κάθε επιλογής, εδώ.]

Τελικά τι με συμφέρει;

Πότε συμφέρει το leasing

Εάν δε διαθέτεις ένα κεφάλαιο και μία οικονομική σταθερότητα στη ζωή σου που θα μπορούσε να δικαιολογήσει ένα δάνειο, τότε το Leasing είναι μια καλή λύση αφού απολαμβάνεις ένα καινούργιο αυτοκίνητο που υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσες να δικαιολογήσεις. Παράλληλα, τα περισσότερα έξοδα συμπεριλαμβάνονται στο μηνιαίο μίσθωμα οπότε δεν θα χρειαστείς κάποιο κεφάλαιο όσον αφορά το αυτοκίνητό σου. Το leasing είναι επίσης μία συμφέρουσα λύση για κάποιο νομικό πρόσωπο που αναζητάει ένα καθαρά επαγγελματικό αυτοκίνητο.

Πότε συμφέρει η αγορά

Εάν, πάλι, τα θέλεις όλα δικά σου αλλά και αποζητάς την πιο συμφέρουσα λύση, τότε η Αγορά είναι αυτή που σου ταιριάζει. Έχεις εξαρχής το δικό σου αυτοκίνητο, το οποίο μπορείς να χρησιμοποιείς όποτε θέλεις, όπως θέλεις και για όσο διάστημα εσύ επιθυμείς χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό. Τα έξοδα επιβαρύνουν αποκλειστικά εσένα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείς να τα ρυθμίσεις και να τα προγραμματίσεις με τον τρόπο που πιστεύεις. Άλλωστε, έχεις στην κατοχή σου ένα περιουσιακό στοιχείο, το οποίο μπορείς να πουλήσεις οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσεις και να αποκτήσεις όλο το ποσό.

Για έναν ιδιώτη που διαθέτει όλο το κεφάλαιο, η αγορά είναι ο καλύτερος και πιο συμφέρον τρόπος να αποκτήσει ένα αυτοκίνητο. Ακόμα και εάν δεν το διαθέτεις, όμως, ή δεν θέλεις να δεσμευτείς εξαρχής με ένα ποσό, μπορείς να επιλέξεις τη χρηματοδότηση αυτοκινήτου, αρχίζοντας ακόμα και από 0€ προκαταβολή.

Σου Αξίζει Καλύτερο Αυτοκίνητο!

Στη Spotawheel επαναπροσδιορίζουμε τον όρο “εμπιστοσύνη” στον χώρο του αυτοκινήτου!
Πουλάμε ελεγμένα αυτοκίνητα που έχουν περάσει επιτυχώς τους αυστηρότερους ελέγχους.
Πιστοί στις αρχές μας για απαράμιλλη διαφάνεια, παρέχουμε δωρεάν την γραπτή τεχνική αναφορά 200+ σημείων για να ξέρεις τα πάντα για αυτό που αγοράζεις.

Φέρνουμε το αυτοκίνητο που θέλεις στην πόρτα σου για Test Drive ή για μέγιστη ασφάλεια σου δίνουμε την δυνατότητα ανέπαφης αγοράς με δικαίωμα πλήρους επιστροφής χρημάτων και δωρεάν αποστολή σε όλη την Ελλάδα!

Και θα είμαστε δίπλα σου, προσφέροντάς σου εγγύηση έως και 5 χρόνια!
Γιατί σου αξίζει καλύτερο αυτοκίνητο – το πιστεύουμε!

spotop
Spotawheel

Πως σου φάνηκε το άρθρο; Γράψε μου στα σχόλια πιο κάτω

Άσε το σχόλιο σου

Η διεύθυνση e-mail σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *